Pilipinas: Ang populasyon

Pilipinas: Ang populasyon
Multiple-choice exercise

Panuto:
Piliin ang titik ng tamang sagot

1. Ano ang nagiging suliranin sa paglaki ng populasyon
   a. paglawak ng mga programa ng pamahalaan
   b. kakulangan sa trabaho, tirahan at pagkain
   c. paglawak ng pakikipagkalakalan sa ibang bansa

2. Ano ang panlabas na pandarayuhan?
   a. paninirahan ng mga dayuhan sa sarili nilang bansa
   b. pagtungo ng mga Pilipino sa ibang bansa
   c. paglipat ng tirahan sa sariling bansa

3. Ano ang tumutukoy sa dami ng taong naninirahan sa isang bansa?
   a. Pamayanan
   b. Populasyon
   c. Pangkat

4. Anong rehiyon ang mayroong pinakamalaking populasyon ?
   a. NCR
   b. CARAGA
   c. ARMM

5. Ano ang itinuturing na panloob na pandarayuhan?
   a. paninirahan ng mga Pilipino sa ibang bansa
   b. paglipat sa ibang pook sa loob ng bansa
   c. paninirahan ng mga dayuhan sa ating bansa
Advertisements

One thought on “Pilipinas: Ang populasyon

 1. Pingback: Araling Panlipunan 7a | Academic Coach

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s