Alpabetong Filipino

Ang Alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik na may 5 patinig (vowels) at 23 katinig (consonants). Ang 8 rito ay hiram sa mga wikang Ingles at Kastila.

Pagsusulit

Mga Sagot

Advertisements

Grade 1 – Wika Part 2

Pagkilala sa mga tunog
Pagkilala sa iba pang mga tunog
Angkop na pagbati sa iba't ibang pagkakataon
Mga salitang pagbati at angkop na katugunan
Wastong paraan ng pagtanggap sa panauhin
Paggamit ng magagalang na salita sa paghingi ng pahintulot
Ang alpabeto
Ang alpabeto
Ang alpabeto
Pag-aalpabeto ng mga salita
Pag-aalpabeto ng mga salita
Pag-aalpabeto ng mga salita
Pagsulat ng mga titik at salita sa paraang kabit-kabit
Pagsulat ng iba pang mga salita sa paraang kabit-kabit
Ang pantigan
Pagpapantig
Mga salita
Mga salita
Pagbubuo ng mga salita
Mga salitang may kambal katinig o klaster
Mga salitang may kambal katinig o klaster
Tambalang salita
Wastong gamit ng daw at raw
Ang pangngalan
Ang pangngalan
Pangngalang pantangi at pambalana
Pantangi o pambalana
Iba't ibang uri ng pangngalan
Uri ng pangngalan
Iba't ibang uri ng pangngalan
Uri ng pangngalan
Mga kailanan ng pangngalan
Kailanan ng pangngalan
Mga kasarian ng pangngalan
Kasarian ng pangngalan
Kasarian ng pangngalan
Mga pananda sa mga pangngalan
Mga pantukoy
Mga pantukoy
Pagdadaglat
Pagdadaglat
Pagdadaglat
Pagdadaglat
Panghalip
Panghalip panaong isahan
Panghalip panaong isahan
Panghalip panaong maramihan
Panghalip na panao
Panghalip panao
Gamit ng kailan, saan, at paano
Panghalip na pananong
Panghalip na pamatlig
Pagkilala ng panghalip pambagay
Pagkilala ng panghalip panlunan
Ang pandiwa
Ang pandiwa
Pagtukoy sa pandiwa
Ang pandiwa
Pandiwang pangnagdaan
Pandiwang pangnagdaan
Pandiwang pangkasalukuyan
Pandiwang pangkasalukuyan
Pandiwang panghinaharap
Pandiwang panghinaharap
Paggamit ng wastong pandiwa
Paggamit ng wastong pandiwa
Ang pandiwa
Aspekto ng pandiwa
Ang pang-uri
Pagtukoy sa pang-uri
Pang-uri
Mga pang-uring pamilang
Pang-uring pamilang
Pang-uring panlarawan
Pagtukoy sa mga pang-uring naglalarawan ng tao, hayop, bagay, at pook
Pang-uring naglalarawan ng anyo, kulay, laki at hitsura
Antas ng pang-uri
Mga pang-uring panlarawan at pamilang
Pagtukoy ng pang-abay
Pagtukoy ng pang-abay
Paggamit ng mga araw at buwan bilang mga pang-abay
Ang pang-abay na pamanahon
Pang-abay na pamanahon at panlunan
Pang-abay na pamanahon
Mga pang-abay na panlunan
Pang-abay na panlunan
Pang-abay na pamaraan
Pangungusap o hindi pangungusap
Iba't ibang uri ng pangungusap
Pangungusap o hindi pangungusap
Uri ng pangungusap
Pangungusap na pautos at padamdam
Pangungusap na pasalaysay at patanong
Bahagi ng liham
Ang liham-pangkaibigan
Bahagi ng liham
Wastong gamit ng kudlit
Mga gamit ng kudlit
Mga gamit ng kudlit
Ang pag-unawa sa talata
Pagsunod sa mga panuto
Mga pang-angkop
Mga pang-ugnay
Paggamit ng malaking titik at mga bantas

Grade 1 – Wika Worksheets Part 1

 

Alpabetong Filipino
Mga Titik
Titik Aa
Titik Ee
Titik Ii
Titik Oo
Titik Uu
Mga salitang nagsisimula sa patinig
Mga diptonggo
Mga patinig at katinig sa alpabeto
Mga patinig at katinig sa alpabeto
Mga salitang may kambal-katinig o klaster
Titik Bb at Dd
Titik Gg at Hh
Titik Kk at Ll
Titik Mm at Nn
Titik Pp at Rr
Titik Ss at Tt
Titik Ww at Yy
Titik ng
Titik Gg at Hh
Titik Kk at Ll
Titik Mm at Nn
Titik Pp at Rr
Titik Ss at Tt
Titik Ww at Yy
Mga katinig ng alpabetong Filipino
Titik Bb at Dd
Gamit ng si at sina
Gamit ng si, sina, at sino
Gamit ng pantukoy
Gamit ng ang at ang mga
Gamit ng si, sina, ang at ang mga
Gamit ng si, sina, ang, at ang mga
Gamit ng ang at ang mga
Pantukoy na ang at ang mga
 Pagpapakilala
Magagalang na pagbati
Magalang na pananalita
Ang paggamit ng po at opo
Gamit ng mga salitang ito, iyan at iyon
Gamit ng mga salitang ito, iyan at iyon
Mga panghalip
Mga panghalip
Panghalip na panao
Kailanan ng panghalip
Iba't ibang salitang-kilos
Panahunan ng pandiwa
Iba't ibang salitang kilos
Panahunang pangnagdaan ng pandiwa
Panahunang pangkasalukuyan ng pandiwa
Mga salitang nagsasaad ng panahong panghinaharap
Pangngalang pantangi
Pangngalang pantangi at pambalana
Pangngalang pantangi at pambalana
Uri ng pangngalan
Mga araw sa isang linggo
Mga araw sa isang linggo
Bahagi ng katawan
Iba't ibang uri ng gulay
Iba't ibang salita na naglalarawan
Bilang
Mga salitang pahambing
Paglalarawan ng sukat at hugis
Pang-uring pamilang
Pang-uring pamilang
Iba't ibang salitang naglalarawan
Panlapi at salitang gamit sa paghahambing
Prutas
Bahagi ng bahay
Silid ng bahay
Mga hayop sa gubat at tubig
Iba't ibang sasakyan
Bahagi ng katawan
Iba't ibang uri ng gulay
Iba't ibang uri ng gulay
Mga prutas
Bahagi ng bahay
Mga silid ng bahay
Bahagi ng bahay
Mga hayop sa gubat at tubig
Mga hayop sa gubat at tubig
Iba't ibang sasakyan
Mga sasakyan
Iba't ibang sasakyan
Mga panlapi at salitang-ugat
Mga panlapi
Mga salitang may unlapi
Mga salitang may unlapi
Mga salitang may gitlapi
Mga salitang may gitlapi
Mga salitang may hulapi
Mga salitang may hulapi
Pang-abay na pamanahon
Pang-abay na panlunan
Gamit ng gitling
Mga gamit ng tuldok
Mga gamit ng kuwit
Mga gamit ng bantas
Mga salitang at at ay
Simuno at panaguri
Mga salitang pananong
Pangungusap
Pangungusap
Mga pangungusap na patanong
Pagbaybay

Pilipinas: Ang populasyon

Pilipinas: Ang populasyon
Multiple-choice exercise

Panuto:
Piliin ang titik ng tamang sagot

1. Ano ang nagiging suliranin sa paglaki ng populasyon
   a. paglawak ng mga programa ng pamahalaan
   b. kakulangan sa trabaho, tirahan at pagkain
   c. paglawak ng pakikipagkalakalan sa ibang bansa

2. Ano ang panlabas na pandarayuhan?
   a. paninirahan ng mga dayuhan sa sarili nilang bansa
   b. pagtungo ng mga Pilipino sa ibang bansa
   c. paglipat ng tirahan sa sariling bansa

3. Ano ang tumutukoy sa dami ng taong naninirahan sa isang bansa?
   a. Pamayanan
   b. Populasyon
   c. Pangkat

4. Anong rehiyon ang mayroong pinakamalaking populasyon ?
   a. NCR
   b. CARAGA
   c. ARMM

5. Ano ang itinuturing na panloob na pandarayuhan?
   a. paninirahan ng mga Pilipino sa ibang bansa
   b. paglipat sa ibang pook sa loob ng bansa
   c. paninirahan ng mga dayuhan sa ating bansa